ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

"Эм Ай Ю" дээд сургуулийн эрхэм зорилго:

  • Монгол болон Төв Азийн орнуудад үнэнч, шударга, мэргэжлийн ёс зүйтэй удирдагч боловсрол эзэмшүүлж, хөгжүүлэх. 
  • Дээд боловсролын салбарт шинийг санаачлагч, холбогдох салбартаа тэргүүлэгч болгох судалгааны талбарыг бий болгох.
  • Олон үндэстний соёл болон олон улсын хамтын түншлэлээр дамжуулан одоогийн болоод ирээдүйн удирдагчдын харилцаа холбоог өргөжүүлэх.
  • Монгол болоод Төв Азийн орнуудад манлайллын соёлыг түгээх.