АКАДЕМИК КАЛЕНДАРЬ

2019 оны Хаврын улирлын календарь

  Огноо Академик календарь: 2019 оны хавар Тэмдэглэл
  1 сарын 28 - 2 сарын 22 Сургалтын төлбөр төлөх хугацаа  
  2 сарын 23 "Эм Ай Ю" дээд сургуулийн Дотуур байрны өдөрлөг (оюутнууд нүүж орох өдөр)  
  2 сарын 25 Хаврын улирлын хичээл эхлэнэ 1 дэх 7 хоног
  2 сарын 25 - 3 сарын 1 Хичээл нэмэх болон хасах үе (WISE-аар) 1 дэх 7 хоног
  3 сарын 4 - 8 Хоцорсон хичээл сонголт (хоцорч сонгосны хураамжтай)  2 дахь 7 хоног 
  3 сарын 8 (Баасан гараг) Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдөр  Үндэсний баяр
  3 сарын 11 - 22 TEPS-ийн бүртгэл 3 - 4 дэх 7 хоног
  3 сарын 16 & 23 Төгсөлтийн зураг авалт 4 - 4 дэх 7 хоног
  3 сарын 18 - 22 Оюутан солилцооны хөтөлбөрийн бүртгэл  4 дэх 7 хоног 
  3 сарын 22 Хичээл хасах сүүлийн хугацаа / Сургалтын төлбөрийн 70%-ийг буцаан олгох сүүлийн хугацаа 4 дэх 7 хоног
  3 сарын 22 2019 оны хаврын улирлын чөлөө авах сүүлийн хугацаа 4 дэх 7 хоног
  3 сарын 29 16:00 цагт TEPS-ийн бүртгэлийн сүүлийн хугацаа 4 дэх 7 хоног
  3 сарын 25 - 29 Оюутан солилцооны хөтөлбөрийн ярилцлага  5 дахь 7 хоног 
  4 сарын 15 - 19 Улирал дундын шалгалт  8 дахь 7 хоног 
  4 сарын 20 TEPS  8 дахь 7 хоног 
  4 сарын 22 - 23 Хаврын амралт 9 дэх 7 хоног
  5 сарын 20 1-р курсын оюутнуудад зориулсан Англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт  14 дэх 7 хоног 
  5 сарын 27 - 31 2019 оны намрын улирлын урьдчилсан хичээл сонголт  14 дэх 7 хоног 
  6 сарын 1 (Бямба гараг) Эх, үрсийн баяр  Үндэсний баяр
  6 сарын 10 - 14 Улирлын сүүлийн шалгалт 16 дахь 7 хоног
  6 сарын 15 Дотуур байрнаас гарах болон дотуур байрны эд хөрөнгийг буцаах 16 дахь 7 хоног
  6 сарын 17 - 21 Дүн засуулах 7 хоног; Сурлагын сануулга 17 дахь 7 хоног
  6 сар Төгсөлтийн баяр 17 дахь 7 хоног
  6 сарын 17 - 29 Зуны эхний түргэвчилсэн сургалт  
  7 сарын 11 - 15 Үндэсний их баяр наадам  Үндэсний баяр
  7 сарын 1 - 20 Зуны хоёр дахь түргэвчилсэн сургалт