ADMISSIONS-UNDERGRADUATE-HOW TO APPLY-MONGOLIAN STUDENTS

Бакалавр – Хэрхэн элсэх вэ – Дотоодын элсэлт

1. Хэрхэн элсэх талаар мэдээлэл

 

Үе шат

Хугацаа болон дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Байршил

1

Элсэлтийн бүртгэл

 • Элсэлтийн бүртгэл: 2018 оны 6/20~9/03 хооронд явагдана.
 • Эхний шат: Бичиг баримтын бүрдүүлэлт

 

Элсэгчид сургуулийн байранд ирж бүртгүүлнэ.

 • Шаардлагатай бичиг баримтуудыг вэбсайт, имэйлээр илгээх эсвэл биечлэн авчирч ирнэ.

2

Элсэлтийн шалгалт

 •  “Эм Ай Ю” дээд сургуулийн Англи хэлний элсэлтийн шалгалт: 2018 оны 7 сарын 05 нд 10:00~10:45 цагт. 2 дахь Англи хэлний элсэлтийн шалгалтыг Элсэлтийн албанаас зарлана.

MIU, D-байр, хурлын танхим

 • Бичиг баримтын бүрдүүлэлтээр шаардлага хангасан элсэгчид Англи хэлний элсэлтийн шалгалт өгөх эрхтэй.

3

Ур чадварын шалгалт

 • Англи хэлний багш, Сэтгүүлзүй мэргэжлээр элсэн суралцагчид: 2018 оны 07 сарын 05 нд 10:50~11:20 цагт
 • Багш, урлагын боловсрол мэргэжлээр элсэн суралцагчид: 2018 оны 07 сарын 05 нд 13:30 цагт ур чадварын шалгалт өгнө.

MIU, M-байр болон D- байр

 • БСШУС-ын 2016-03-16 ны А/87 дугаар тушаалаар сурган хүмүүжүүлэх ухаан, хэл шинжлэл, сэтгүүлзүй мэргэжлээр элсэн суралцагчид ур чадварын шалгалт заавал өгнө гэж заасан.
 • Багш, гадаад хэлний, Сэтгүүлзүй мэргэжлээр элсэн суралцагчид: Монгол хэлний ур чадварын шалгалт өгнө. Шалгалтын хугацаа 30 минут байна.
 • Багш урлагын боловсрол мэргэжлээр элсэн суралцагчид:

-  Дуулах ур чадвар, эсвэл

-  Төгөлдөр хуур тоглох,

* Хэрвээ элсэгч өөр бусад хөгжмийн зэмсэг тоглодог бол түүнийгээ тоглож болно.

4

Шалгалтын дүнг зарлах

 • Эхний элсэлтийн дүнг: 2018 -07-09 нд ,17:00
 • Хоёрдугаар элсэлтийн дүнг: 2018-07-17 нд, 17:00
 • Гуравдугаар элсэлтийн дүнг: 2018-07-24 нд, 17:00
 • 2018-07-25 хойш Элсэлтийн албанаас цаг тухайд нь мэдээлнэ.

Элсэлтийн албанаас хувьчлан мэдэгдэнэ

6

Бүртгэл болон сургалтын төлбөр

 • Тэнцсэн элсэгчид 2018 оны 8 сарын 10 ны дотор сургалтын төлбөрийн 50 хувийг төлж, төлбөр төлсөн баримтын хуулбарыг Элсэлтийн албанд авчирч өгснөөрсуралцах эрхийн бичиг авна.
 • Хэрэв тэнцэгч заасан хугацаанд ирж суралцах эрхийн бичгээ аваагүй тохиолдолд элсэлтийг хүчингүйд тооцож дараагийн оюутныг элсүүлнэ.

Сургалтын төлбөрийг банкаар төлнө.

(Хаан банк данс: 5720

794350)

 

2. Тэнцсэн оюутнуудад зориулсан мэдээлэл:

 

Үйл ажиллагаа

Хугацаа

Байршил

1

1-р курсын оюутнуудын танилцуулга, оюутны байрны танилцуулга

08 сарын 25

(Хагас сайн өдөр)

MIU

2

Хичээл эхлэх хугацаа

08 сарын 27

MIU

3

Бүртгэл дуусах хугацаа

9 сарын 07 (16:00 цаг)

MIU

 • БСШУСЯ –наас хичээл эхлэх хугацааг тогтооно. Тиймээс хичээл эхлэх хугацаа өөрчлөгдөж магадгүй.

3. Бакалаврын хөтөлбөрүүд

 • Менежментийн сургууль (SoM):
 • Бизнес удирдлага (IM)
 • Аялал жуулчлалын менежмент (HTM)
 • Менежмент/ Хүний нөөц  (HRO)
  * Менежментийн сургуульд (SoM) амжилттай элссэн элсэгчид эхний жил ижил хөтөлбөрөөр суралцана. 3-р курсээс өөрийн сонгосон мэргэжлээрээ (Бизнес удирдлага (IM), Аялал жуулчлалын менежмент (HTM), Менежмент/ Хүний нөөц  HRO) мэргэжлийн хичээлээ сонгон судална.
 • Биотехнологи (BT)
 • Програм хангамж (CS)
 • Сэргээгдэх эрчим хүч (ET)
 • Олон улсын харилцаа (IR)
 • Багш, гадаад хэлний /Англи/ (EE)
 • Багш, урлагын боловсрол (ME)
 • Хувцасны дизайн (FD)
 • Сэтгүүлзүй (MC)

3-1. Элсэгчид элсэн суралцах мэргэжлээс хамаарч доорх ЭЕШ-г өгсөн байна.

Мэргэжлийн чиглэл /Хөтөлбөр/

ЭЕШ 1

ЭЕШ 2 /их оноотой хичээлийг тооцно/

Менежментийн сургууль (SoM):

 • Бизнес удирдлага (IM)
 • Аялал жуулчлалын менежмент (HTM)
 • Менежмент/ Хүний нөөц  (HRO)

Англи хэл

Математик / Нийгэм / Монгол хэл

Биотехнологи (BT)

Англи хэл

Биологи / Хими / Математик

Програм хангамж (CS)

Англи хэл

Математик / Физик / Хими

Сэргээгдэх эрчим хүч (ET)

Англи хэл

Математик / Физик /Хими

Олон улсын харилцаа (IR)

Англи хэл

Монгол хэл / Нийгэм / Математик

Багш, гадаад хэлний /англи/(EE)

Англи хэл

Монгол хэл / Нийгэм / Орос хэл

Багш, урлагын боловсрол (ME)

Англи хэл

Монгол хэл / Нийгэм / Математик

Хувцасны дизайн (FD)

Англи хэл

Математик / Нийгэм / Монгол хэл

Сэтгүүлзүй (MC)

Англи хэл

Монгол хэл /Монголын түүх / Нийгэм

 

 • Элсэгчид доорх бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

Бичиг баримт

Маягт

Шалгах

1

Элсэгчийн анкет бөглөх

 • Цээж зураг, бүртгэлийн хураамж төлсөн баримтаа хавсаргах
 • Элсэгчийн нэр иргэний үнэмлэхний овог нэртэй адилхан байх ёстой.

[Маягт татах]

2

Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ /хуулбар/

 

3

ЭЕШ-ын батламж /хуулбар/

 

4

Хувийн хэрэг /хуулбар/

 

 

 

5

 

Цээж зураг - 2 хувь

 

6

Иргэний үнэмлэх /хуулбар/

 

7

Бүртгэлийн хураамж

 

 

4. Элсэгчдэд тавигдах шаардлага

 • Бүртгүүлэгч нь бүрэн дундаас доошгүй боловсрол эзэмшсэн байна.
 • Элсэгчид БСШУЯ-ны 2013 оны 03 дугаар сарын 18-ны А/79 тушаалаар баталсан “Оюутан элсүүлэх журам”-ын 2.1-д заасны дагуу ЭЕШ өгсөн байна.
 • ЭЕШ-ын босго оноо 410 болон түүнээс дээш оноо байна.

4-1. Элсэлтийн үйл явц

 • Элсэгчид нь элсэгчийн маягт дээрээ хувийн болон холбоо барих мэдээллийг үнэн зөв оруулна. Элсэгчийн маягтыг бөглөж ирсний дараа өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөхгүй.
 • Элсэлттэй холбоотой бичиг баримт хуурамчаар үйлдсэн тохиолдолд элсэлтийг хүчингүйд тооцно.
 • Шалгалтанд тэнцсэн элсэгчид бичиг баримтын эх хувийг Элсэлтийн албанд авчирч өгнө.
 • Ерөнхийдөө сонгон шалгаруулалт гурван үе шаттай байна:
  (1) Бичиг баримтын бүрдүүлэлт
  (2) “Эм Ай Ю” дээд сургуулийн Англи хэлний элсэлтийн шалгалт
  (3) Ур чадварын шалгалт (Зөвхөн Багш гадаад хэл, Сэтгүүлзүй, Багш урлагын боловсрол мэргэжлээр элсэн суралцагчид ур чадварын шалгалт өгнө.)
   
 • Бичиг баримтын бүрдүүлэлтээр шаардлага хангасан элсэгчид Англи хэлний элсэлтийн шалгалт өгөх эрхтэй.
 •  “Эм Ай Ю” дээд сургуулийн элсэлтийн англи хэлний бичгийн шалгалтыг доорх хүснэгтийн дагуу тооцно.

Оноо (88)

Элсэлт

Тэмдэглэл

0-30

Хэлний бэлтгэл

 • Англи хэлний шалгалтын дүнгээр 30-с доош оноо авсан элсэгчид “Эм Ай Ю” дээд сургуулийн Хэлний бэлтгэлд (LEI) 1 жилийн хугацаатай суралцаад, дараагийн жилээс элсэн орно.

31-50

UB хөтөлбөр (University Bridge Program)

 • Англи хэлний шалгалтын дүнгээр 31-50 оноо авсан элсэгч хэлний бэлтгэлийн хавсарсан хөтөлбөрөөр суралцана.

51-с дээш

1-р курст

 • 51-с дээш оноо авсан элсэгчдийг тэнцсэн гэж үзнэ.

 

5. Бүртгэлийн хураамж

 • Бүртгэлийн хураамж: 15,000 төгрөг
 • Бүртгэлийн хураамжийг “Эм Ай Ю” дээд сургуулийн Санхүүгийн алба эсвэл банкаар төлж болно.
 • Бүртгэлийн хураамж буцаан олгогдохгүй.

Төлбөр төлөх банкны мэдээлэл

Дотоодын элсэгчид

 

Сургалтын төлбөр

 • Банкны нэр : Хаан банк
 • Хүлээн авагчийн нэр: Эм Ай Ю дээд сургууль
 • Дансны дугаар: 5720794350 (MNT)

Дотуур байрны төлбөр

 • Банкны нэр : Хаан банк
 • Хүлээн авагчийн нэр: Эм Ай Ю дээд сургууль
 • Дансны дугаар: 5720343307 (MNT)

Хэлний бэлтгэл /LEI/

 • Банкны нэр : Хаан банк
 • Хүлээн авагчийн нэр: Эм Ай Ю дээд сургууль
 • Дансны дугаар: 5720794361 (MNT)
 • Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга дээр (Бүртгэлийн хураамж, Сургалтын төлбөр, Дотуур байрны төлбөр) тодорхой бичнэ үү.
 • Төлбөр төлсөн баримтын хуулбарыг Элсэлтийн албанд авчирч өгөх
   

6. Сургалтын төлбөр, Оюутны байр болон бусад төлбөр

 • Сургалтын төлбөр, оюутны байр болон бусад төлбөрийн талаар мэдээлэл авах хүсэлтэй бол admission@miu.edu.mn хаяг руу имэйл илгээнэ.
 • Овог нэр
 • Тэнхимийн нэр (Мэргэжил)
 • Иргэншил
 • 1-р курсын оюутнууд эхний нэг жил оюутны байранд амьдарна.
 • Их дээд сургуулийн эхний жил бол тухайн оюутан цаашдаа амжилттай суралцах хамгийн чухал жил юм. “Эм Ай Ю” дээд сургуулийн оюутны байр бүх нэгдүгээр курсын оюутнууддаа богино хугацаанд оюутны амьдралд дасан зохицох, 4 жилийн сурах төлөвлөгөөгөө боловсруулахад тусалдаг.
 • Хэрвээ эцэг эхээ асран халамжилдаг, ямар нэгэн хууч өвчтэй, харгалзан үзэх шалтгаантай бол өргөдөл бичиж, түүнийгээ  admission@miu.edu.mn хаяг руу илгээнэ. Оюутны байр хариуцсан комисс өргөдөлийг хүлээн авч шийдвэрийг гаргана.
   

Холбоо барих:

1. “Эм Ай Ю” дээд сургууль-Элсэлтийн алба

Дотоодын элсэлт

Address

D305, D-building, Mongolia International University, 13thKhoroo, Bayanzurkh District,P.O. Box 252, Post Office No. 51, Ulaanbaatar, Mongolia

Email

1) admission@miu.edu.mn (Official)

2) admission1@miu.edu.mn (Erdenedavaa)

3) admission5@miu.edu.mn (Tuvshinjargal)

Telephone Number

(976) 7000-7447~8, 9660-0774

Website

http://www.miu.edu.mn

Social Media

https://www.facebook.com/miunews2016/

https://www.instagram.com/miu_2002

 

2. “Эм Ай Ю” дээд сургууль

Хаяг

Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороо Ш/х: 252, Ш,салбар: 51 Улаанбаатар, Монгол Улс

Утасны дугаар. 

(976) 1145-7794

Факс

(976) 1145-7794

 

3. Гадаад харилцааны алба

Хаяг

D306, Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороо Ш/х: 252, Ш,салбар: 51 Улаанбаатар, Монгол Улс

Утасны дугаар. 

(976) 1145-9590

Имэйл

international@miu.edu.mn

 

4. Сургалт болон Оюутны алба

Хаяг

D 305, Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороо Ш/х: 252, Ш,салбар: 51 Улаанбаатар, Монгол Улс

Утасны дугаар. 

(976) 7015-0073

Имэйл

exs.stuaff@miu.edu.mn

 

5. Төлөвлөлт болон Санхүүгийн алба

Хаяг

D307, Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороо Ш/х: 252, Ш,салбар: 51 Улаанбаатар, Монгол Улс

Утасны дугаар.

(976) 7015-0072

Имэйл

account2@miu.edu.mn

 

6. Виз хариуцсан алба

Хаяг

D307, Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороо Ш/х: 252, Ш,салбар: 51 Улаанбаатар, Монгол Улс

Утасны дугаар.

(976) 9914-5881

Имэйл

visa@miu.edu.mn

 

7. Хэлний бэлтгэл (LEI)

Хаяг

M205, M-байр, Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороо Ш/х: 252, Ш,салбар: 51 Улаанбаатар, Монгол Улс

Утасны дугаар. 

(976) 7015-0071

Имэйл

lei@miu.edu.mn