Цахим ном

EBSCO-оос цар тахалын хөл хориотой хүнд үед танай багш оюутнууд онлайнаар хичээл, судалгааны ажилд дэмжлэг үзүүлэх үүднээс EBSCO-ийн шинжлэх ухааны бүх салбарын 210000 орчим ebook-ийн багцыг туршилтаар үнэ төлбөргүй ашиглах боломжийг нээж байна. Үүнийг 2 төрлөөр орж үзэх боломжтой.
Энэхүү боломжийг 2021 оны 6-р сарын 30-ны өдрийг хүртэл нээгдсэн болно.
 
1. Сургуулийнхаа Интернэт сүлжээнээс орох боломжтой хаяг: http://search.ebscohost.com
2. Гэрээсээ буюу гаднаас орох боломжтой хаяг:  http://ebsco.cc/miuebook - энэхүү хаягийг олон нийтэд нээлттэйгээр нийгмийн сүлжээ болон сайтуудад байршуулахгүй байхыг хүсч байна. Зөвхөн өөрсдийн хаалттай мэдээллийн сувагуудаар түгээнэ үү.
 
Та бүхэн гаднаас орох хаягийг зөвхөн өөрсдийн багш, оюутнуудад дамжуулахыг хүсч байна. Интернэт-д олон нийтэд нээлттэйгээр энэхүү хаягийг тавихгүй  хүсч байна.
 
Тус цахим номын мэдээллийн санг ашиглах зааврыг https://connect.ebsco.com/s/article/Reading-EBSCO-eBooks-Tutorial?language=en_US хаягаар орж үзнэ үү.