Graduate_howtoapply_mongolian

1. Хэрхэн элсэх талаарх мэдээлэл

 

Үе шат

Хугацаа болон дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Байршил

1

Элсэлтийн бүртгэл

6-р сурын 25 (Даваа.) ~ 9-р сарын 3 (Лхагва), 2018

(14:00 цагаас өмнө, Монгол улсын цагаар)

▪ Шаардлагатай бичиг баримтуудыг шуудан, цахим шуудан эсвэл биеэр авч ирнэ. Баяр ёслол болон амралтын өдрүүдээр бичиг баримтуудыг биеэр авч ирэх боломжгүй.

И-мэйл (admission@miu.edu.mn) болон сургуулийн байранд ирж бүртгүүлнэ

2

Ярилцлага

▪ Элсэлтийн алба нь элсэгч бүрт ярилцлагын талаар хувьчлан мэдэгдэнэ.

“Эм Ай Ю” D-байранд

3

Элсэлтийн шалгалт

▪ Элсэлтийн алба нь элсэгч бүрт шалгалтын талаарх огноо болон байршлыг цахим шуудангаар мэдэгдэнэ. /Уг шалгалт нь зөвхөн Програм хангамжийн магистрийн хөтөлбөрт элсэгчдэд хамаарна/

Эм Ай Ю” D-байранд

4

Эцсийн шийдвэрийг зарлах

▪ Эцсийн шийдвэрийг Элсэлтийн албанаас хувьчлан мэдэгдэнэ.

Цахим шуудангаар

5

Бүртгэл болон сургалтын төлбөр

2018 оны 8-р сараас 9-р сарын дунд үе хүртэл.

▪ Хэрэв заагдсан хугацаанд багтаан сургалтын төлбөр төлөгдөөгүй тохиолдолд элсэлтийг хүчингүйд тооцно.

Банкны данс (төлбөрийн нэхэмжлэлд тусгасан)

 

2. Элсэлт явагдах хугацаа    

 

Үйл ажиллагаа

Огноо

Байршил

1

2018 оны хичээлийн намрын улирал эхлэх огноо

9-р сарын 24 (Даваа) / Тодорхой зарлагдана

“Эм Ай Ю” дээд сургууль

2

Бүртгэл болон дуусах хугацаа

9-р сарын 5-н (Баасан) / Тодорхой зарлагдана

 • 2018 оны хичээлийн намрын улирал эхлэх огноо Боловсролын яамны шийдвэрээс шалтгаалан өөрчлөгдөх боломжтой.

 

3. Хөтөлбөрүүд

 • Програм хангамж (MCS)
 • Багш, гадаад хэлний боловсрол (MFL)
 • Төрийн захиргааны менежмент (MPA)

 

3. Тавигдах шаардлага: Бүртгүүлэхэд анхаарах чухал зүйлс    

3-1. Бүртгүүлэгчдэд тавигдах шаардлага

 • “Эм Ай Ю” дээд сургуульд элсэгч нь их дээд сургуулийн бакалаврын дипломтой буюу түүнтэй дүйцэх магадлан их итгэмжлэгдсэн байгууллгын бичиг баримттай байна.
 • Богино хугацааны боловсрол, алсын зайны сургалтын хөтөлбөрүүд нь хоёрдогч зэрэг болон дипломтой дүйцэхгүй.

 • Доорх зүйлсийн аль нэг нь дутуу бол бичиг баримтыг элсэлтэд харгалзаж үзэхгүй:

  • Зарим шаардлагатай бичиг баримтууд дутсан.
  • Бичиг баримтууд дээр худал мэдээлэл агуулсан.
  • Бичгийн хэвийн гаргацгүй байдал буюу сургалтын бэлтгэл хангагдаагүй.
  • Өмнө нь гэмт хэргийн бүртгэлтэй байсан.
 • Монгол улсын дотоодын их дээд сургууль төгссөн гадаадын иргэн гадаад оюутны журмыг мөрдөнө.

 

3-2. Элсэлтийн үйл явц

 • Элсэгч нь бүртгэлийн анкет дээр хувийн болон холбоо барих мэдээллээ үнэн зөв бөглөсөн байх шаардлагатай ба уг анкет илгээгдсэн тохиолдолд нэмэлт өөрчлөлт хийх боломжгүй.
 • Хэрэв элсэгчийн бичиг баримтууд Англи хэл дээр биш бол, тэдгээрийг Англи хэл рүү хөрвүүлж албан ёсны нотариатаар батлуулсан байх шаардлагатай.
 • Хэрэв элсэгч нь бүртгүүлэхдээ бичиг баримтуудын хуулбарыг бүрдүүлж өгсөн бол, тухайн өдрөөс 2 долоо хоногын дотор эх хувилбаруудыг элсэлттийн албанд ирүүлнэ. Бичиг баримтуудыг төгсөлтийн дараа буцаан олгоно.
 • Бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдсэн тохиолдолд элсэлтийг хүчингүйд тооцно.
 • Сонгон шалгаруулалт нь 2 үе шаттай:
  (1) Бичиг баримт үнэлгээ

  (2) Ярилцлага болон шалгалт

 • Ярилцлагад тэнцсэн элсэгчид шалгалтанд орох эрхтэй. Ярилцлагад тэнцээгүй элсэгчид элсэлтийн үйл явцаас хасагдана. /Зөвхөн Програм Хангамж танхимын элсэгчдэд хамааралтай/
 • Бүртгэлийн хураамж төлөөгүй элсэгчдийн элсэлт цуцлагдана. Бүртгэлийн хураамж буцаан олгогдохгүй.
 • “Эм Ай Ю” дээд сургууль нь элсэлтийн шийдвэртэй холбоотой мэдээллийг гадагш задруулахгүй.
 • Элсэлтийн шаардлагад тусгаагүй зүйлсийг “Эм Ай Ю” дээд сургуулийн элсэлтийн комисс шийдвэрлэнэ. Элсэлтийн албаны ажилтан нь элсэгчийн талаарх зарим зүйлсийг тодруулж баталгаажуулахын тулд элсэгчээс нэмэлт бичиг баримтуудыг шаардах эрхтэй.

4. Элсэгчдэд зориулсан шалгах хуудас

Шаардлагатай бичиг баримтууд

Шалгах

1

Анкет [Маягт татах]

▪ Цээж зураг, бүртгэлийн хураамж төлсөн баримт болон холбогдох бичиг баримтууд

▪ Таны нэр болон яс үндэс паспорт дээрх мэдээлэлтэй тохирч байх ёстой.

2

Зорилго тодорхойлсон захидал Англи хэл дээр [Маягт татах]

3

Тодорхойлуулах захидал 2 ширхэг [Маягт татах]

4

Албан ёсний бакалаврын диплом (эсвэл дүйцэх боловсролын түвшинг нотлох баримт)

5

Албан ёсны нотариатаар баталгаажуулсан Бакалаврын дүнгийн тодорхойлолт

▪ Бүх тэмдэглэгээ / Голч дүнг тусгасан байх шаардлагатай.

6

Англи хэл дээрх намтар “Resume”(Цээж зураг 3cм x 4cм,) Хавсаргах

7

Англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт (TEPS, IELTS, эсвэл TOEFL)

8

Паспортын хуулбар
▪Хамгийн багадаа 2 жилийн хугацаатай

9

Цээж зураг of 3cm x 4cm

10

Бүртгэлийн хураамж төлсөн баримтын хуулбар

11

Гавьяа шагнал, амжилтууд (Заавал байх шаардлагагүй)

 • Бүх бичиг баримтуудын эх хувилбар байх шаардлагатай.
 • Хэрэв элсэгчийн бичиг баримтуудын эх хувилбар хичээл эхлэхээс өмнө ирж ирээгүй бол тухайн элсэлт цуцлагдана.
 • Англи хэл дээр орчуулагдсан бичиг баримтуудыг албан ёсны нотариатаар баталгаажуулсан байх шаардлагатай.
 • Гадаадын их дээд сургуулиудын бүртгэл, дүнгийн хуулбар, диплом гэх мэт бичиг баримтууд дээрх тус сургуулийн хаяг, болон утасны дугаар, факсны дугаар гэх мэт холбоо барих мэдээллүүд бүгд Англи хэл дээр байх ёстой.

5. Бүртгэлийн хураамж

 • Бүртгэлийн хураамж: ₮20’000
 • Хэрэв элсэгч нь Монгол улсад оршин суугаа бол төлбөрөө сургуулийн байранд ирж бэлнээр төлөх боломжтой
 • Хэрэв элсэгч нь гадаадад оршин суудаг бол төлбөрөө дансаар шилжүүлэх боломжтой.
 • Бүртгэлийн хураамжийг буцаан олгох боломжгүй.

Төлбөр төлөх банкны мэдээлэл

Дотоод

Монгол данс

 • Банкны нэр: Хаан банк
 • Данс эзэмшигчийн нэр: Mongolia International University/ Монголоор “Эм Ай Ю Дээд сургууль”
 • Дансны дугаар: 5720794361 (MNT)
 • Свифт код: AGMOMNUB
 • Банкны хаяг байршил: Treasury Department, Khan Bank, Seoul Street 25, Ulaanbaatar 44, Mongolia
 • Утасны дугаар : +976-11-332333

Олон улс

Монгол данс

 • Банкны нэр: Хаан банк
 • Данс эзэмшигчийн нэр: Mongolia International University/ Монголоор “Эм Ай Ю Дээд сургууль”
 • Дансны дугаар: 5720495555 (USD)
 • Свифт код: AGMOMNUB
 • Банкны хаяг байршил: Treasury Department, Khan Bank, Seoul Street 25, Ulaanbaatar 44, Mongolia

 • Утасны дугаар : +976-11-332333

Солонгос

 • 계좌명:  사단법인실크로드희망교육개발연대
 • 계좌은행및번호: 하나은행 / 588-910018-82804
 • Төлбөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр тодорхой шалтгааныг бичнэ үү! (Жишээ нь: Бүртгэлийн хураамжны төлбөр эсвэл дотуур байрны төлбөр гэх мэт) Энэ нь бид бүхэнд элсэгчдийн гүйлгээний төрөл болон төлбөрийн мэдээллийг шалгахад тус болох юм.
 • Төлбөр төлсөн баримтуудын эх хувилбаруудыг хадгалан элсэлтийн албанд хүлээлгэн өгнө үү.
 • Банкны гүйлгээний болон бусад зардлыг элсэгч өөрөө хариуцна.

   

6. Сургалтын төлбөр, бусад төлбөрүүд болон “Эм Ай Ю” Олон улсын дотуур байр.

 • Сургалтын төлбөр болон дотуур байрны төлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг admission@miu.edu.mn цахим хаягруу доорх мэдээллийг хавсарган илгээнэ үү.

  • Овог Нэр    
  • Сонирхож буй мэргэжил
  • Яс үндэс    

    

7. Холбоо барих мэдээлэл

1. “Эм Ай Ю”: Элсэлтийн албаны оффис

Дотоодын элсэлт

Хаяг

Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо, “Эм Ай Ю” дээд сургууль, D байр, №305

Шуудангийн хайрцаг 252, Шуудангийн салбар №51, Улаанбаатар хот, Монгол улс

И-мэйл хаяг

1) admission@miu.edu.mn (Үндсэн)

2) admission1@miu.edu.mn (Эрдэнэдаваа мэргэжилтэн)

3) admission5@miu.edu.mn (Түвшинжаргал мэргэжилтэн)

Утасны дугаар

(976) 7000-7447~8, 96600774

Вэбсайт

http://www.miu.edu.mn

Цахим сүлжээ

https://www.facebook.com/miunews2016/

https://www.instagram.com/miu_2002

 

2. “Эм Ай Ю”:

Хаяг    

Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо, “Эм Ай Ю” дээд сургууль

Шуудангийн хайрцаг 252, Шуудангийн салбар №51, Улаанбаатар хот, Монгол улс

Оффисын дугаар    

(976) 1145-7794

Факс

(976) 1145-7794

 

3. “Эм Ай Ю”: Магистрын алба

Хаяг    

Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо, “Эм Ай Ю” дээд сургууль, D байр, №304

Шуудангийн хайрцаг 252, Шуудангийн салбар №51, Улаанбаатар хот, Монгол улс

Оффисын дугаар    

(976) 9181-4520

И-мэйл

Dean_grade@miu.edu.mn

 

4. “Эм Ай Ю”: Гадаад харилцааны алба

Хаяг    

Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо, “Эм Ай Ю” дээд сургууль, D байр, №306

Шуудангийн хайрцаг 252, Шуудангийн салбар №51, Улаанбаатар хот, Монгол улс

Оффисын дугаар    

(976) 1145-9599

И-мэйл

international@miu.edu.mn

 

5. “Эм Ай Ю”: Сургалт болон оюутны алба

Хаяг    

Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо, “Эм Ай Ю” дээд сургууль, D байр, №305

Шуудангийн хайрцаг 252, Шуудангийн салбар №51, Улаанбаатар хот, Монгол улс

Оффисын дугаар    

(976) 7015-0073

И-мэйл

Academic2@miu.edu.mn

 

6. “Эм Ай Ю”: Төлөвлөлт болон Аж Ахуйн алба

Хаяг    

Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо, “Эм Ай Ю” дээд сургууль, D байр, №307

Шуудангийн хайрцаг 252, Шуудангийн салбар №51, Улаанбаатар хот, Монгол улс

Оффисын дугаар    

(976) 7015-0072

И-мэйл

account2@miu.edu.mn

 

7. “Эм Ай Ю”: Виз олголт лавлагаа

Хаяг    

Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо, “Эм Ай Ю” дээд сургууль, D байр, №307

Шуудангийн хайрцаг 252, Шуудангийн салбар №51, Улаанбаатар хот, Монгол улс

Оффисын дугаар    

(976) 9914-5881

И-мэйл

visa@miu.edu.mn

 

8. Англи хэлний төв (LEI)

Хаяг    

Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо, “Эм Ай Ю” дээд сургууль, M байр, №205

Шуудангийн хайрцаг 252, Шуудангийн салбар №51, Улаанбаатар хот, Монгол улс

Оффисын дугаар    

(976) 7015-0071

И-мэйл

lei@miu.edu.mn