Багш,
Багш, урлагийн боловсрол тэнхим Багш, урлагийн боловсрол тэнхим 2019-04-03 15:04
Хувцасны
Хувцасны дизайн тэнхим "Onely" төсөл Хувцасны дизайн тэнхим "Onely" төсөл 2019-04-03 15:00
"Эм
"Эм Ай Ю" - Оюутны зөвлөл "Эм Ай Ю" - Оюутны зөвлөл 2019-04-03 11:21
Ногоон
Ногоон кампус төсөл Ногоон кампус төсөл 2019-04-03 11:19
Хувцасны
Хувцасны дизайн тэнхмийн үзэсгэлэн-2018 Хувцасны дизайн тэнхмийн үзэсгэлэн-2018 2019-04-03 11:12
Биотехнологи
Биотехнологи болон Хувцас дизайны тэнхмүүдийн хамтарсан сургалт Биотехнологи болон Хувцас дизайны тэнхмүүдийн хамтарсан сургалт 2019-04-03 11:08
"Эм
"Эм Ай Ю" дээд сургуулийн оюутнуудын амьдрал "Эм Ай Ю" дээд сургуулийн оюутнуудын амьдрал 2019-04-03 11:06
Цагаан
Цагаан сарын мэндчилгээ Цагаан сарын мэндчилгээ 2019-01-31 13:35
Соёлын
Соёлын өдөрлөг 2017 оны Соёлын өдөрлөг болон Олон улсын хоолны фестивал амжилттайгаар зохион байгуулагдлаа. 2019-01-31 13:07
China
China Vision Trip 2014 reflex video China Vision Trip 2014 reflex video 2019-01-17 13:45
Korea
Korea Vision Trip 2013 MIU (Mongolia International University) vision trip to Korea. One Family 2019-01-17 13:41
Mongolia
Mongolia International University Mongolia International University Promotion Video 2019-01-17 13:39
MIU
MIU event of 2011 Culture Night / Music Choir Class / Fashion Show/ Golden Bell/ Art Festival /Shooting of Graduation Album / MIU Family Day 2019-01-17 13:38
A
A Visit from Inner Mongolia Education Association A Visit from Inner Mongolia Education Association 2019-01-17 13:37
Mongolia
Mongolia International University Mongolia International University 2019-01-17 13:35
Russia
Russia in MIU Russian Student's life in MIU 2019-01-17 13:11