Сургалт болон Оюутны алба

Сургалт, Оюутны албаны хамт олон: 

 

I. Сургалтын алба бүтэц, бүрэлдэхүүн:


 

II. Сургалтын албаны үйл ажиллагааны чиглэл


1. Тус алба нь сургуулийн сургалтын процесс, сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулан хянах, сургалтын чанарыг сайжруулах зорилго тавин  ажилладаг.

-Мэргэжлийн тэнхимүүдийн үйл ажиллагааг хянах, зохицуулах

-Сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичгийг хадгалах, ашиглахад хяналт тавих, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, оюутны хувийн бичиг баримт хадгалах, номын сан, эрдэм шинжилгээний алба хамран ажиллах

- Сургалтын процесс тасралтгүй явагдах нөхцөл бололцоогоор хангах


2. Оюутанд кредит системийн талаар мэдээлэл өгөх, оюутны анги дэвшүүлэх үйл явцыг хариуцан ажиллах

3. Багш нарын ажлын үр дүнг нэгтгэх, цагийн тооцоо гаргах 

4. Сургалтын алба нь дүгнэлт болон санал зөвлөмжөө Сургалтын албаны дарга болон захиралд мэдээлэх

5. Нийт оюутнуудтай холбоотой шилжилт хөдөлгөөний асуудлыг шийдвэрлэх, бүх төрлийн тодорхойлолт олгох

6. Элсэлт болон төгсөлтийн ёслолыг бусад албуудтай хамтран зохион байгуулах

7. Сургалтын талаарх мөн магадлан итгэмжлэл холбоотой мэдээ, тайланг бэлтгэж холбогдох яам, удирдах. байгууллагад хүргүүлж хамтран ажиллах,


 

Холбоо барих:

Утас: +976-7015-0073

Цахим шуудан : academic1@miu.edu.mn / academic2@miu.edu.mn

Оффис: Төв байр 305, Эм Ай Ю дээд сургууль, 13-р хороо, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс /Ш-хайрцаг 252, Ш-салбар 51/

 

III. Оюутны албаны үйл ажиллагааны чиглэл
1. Сургуулийн багш ажилчид болон оюутнуудыг холбох гүүр болж ажиллах

2. Гадаад харилцааны албатай хамтран Өвлийн зорилго тодорхойлсон  аялалыг зохион байгуулах

3. Тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой оюутнуудыг тодорхойлох

4. Дотуур байрны хэвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих

5. Оюутнуудын эрх ашиг, аюулгүй байдал, үйл ажиллагааг дэмжин туслах

6. Оюутны зөвлөлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах

7. Оюутнуудын цагийн ажлын хөтөлбөрийг удирдан зохион байгуулах (Тэтгэлэгт хамрагдсан оюутнуудад зориулсан цагийн ажил хийх хөтөлбөр)

8. Уралдаан тэмцээн зохион байгуулж шагнал, урамшуулал олгох

 

Холбоо барих :

Утас: +976-7015-0073

Цахим шуудан : student2@miu.edu.mn

Оффис: Төв байр 305, Эм Ай Ю дээд сургууль, 13-р хороо, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс /Ш-хайрцаг 252, Ш-салбар 51/