БИОТЕХНОЛОГИ (BT)

КОМПЬЮТЕРИЙН УХААН (CS)

БАГШ, ГАДААД ХЭЛНИЙ (Англи) (EE)

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧ (ET)

ХУВЦАСНЫ ДИЗАЙН (FD)

ЕРӨНХИЙ ЭРДМИЙН ТЭНХИМ (GE)

ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА (IR)

СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ (MC)

БАГШ, УРЛАГИЙН БОЛОВСРОЛ (ME)

БИЗНЕС УДИРДЛАГЫН ТЭНХИМ (IM)

ЗОЧИД БУУДАЛ БА АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН МЕНЕЖМЕНТ (HTM)